Waarmee kunnen wij je helpen?
Neues Thema starten

Storingen mail

 Voor het account Huidspecialistemarly (info) kunnen geen berichten verzonden of ontvangen worden. Het downloaden van kopteksten voor de map Concepten is niet voltooid. Kan Concepten niet op de IMAP-server selecteren. Vernieuw de mappenlijst en probeer het opnieuw.

Reactie van server: De server heeft niet geantwoord op deze IMAP-opdracht voordat de verbinding werd verbroken.
Server: 'mail.vip.nl'
Windows Live Mail-fout-id: 0x800CCC0F
Protocol: IMAP
Poort: 993
Beveiligd(SSL): Ja


1 Person hat diese Frage
1 Kommentar

Dit probleem wordt veroorzaakt door een storing op onze mailservers. Hiervan is melding gemaakt in het storingen-forum.