Waarmee kunnen wij je helpen?

Aanpassing indienen tickets via support-portal

Wij hebben afgelopen week een aanpassing gedaan aan het indienen van tickets voor onze Servicedesk. Het is nu verplicht om een type door te geven. Hierdoor is het voor ons makkelijker om de prioriteit van een ticket te bepalen en alle klanten beter te helpen. Een keuze voor het type storingsmelding zorgt bijvoorbeeld voor een hogere prioriteit dan het type financieel / administratief.  Als wij van mening zijn dat dat het verkeerde type is gekozen en dus de prioriteit te hoog of te laag is, zullen we dat in het ticket aangeven. 


Wij horen het graag als je hierover feedback hebt, of als je het onduidelijk vindt welk type je kunt gebruiken. Login or Signup to post a comment