Waarmee kunnen wij je helpen?

[22 juni 2015] Aanpassing domeinleverancier voor internationale domeinen

Geplaatst op 22 juni 2015


Vanuit de historie van ons bedrijf zijn onze internationale domeinen bij verschillende leveranciers ondergebracht. Om het beheer van onze domeinen efficiënter te laten plaats vinden gaan wij alle domeinen (behalve .nl) onderbrengen bij een leverancier namelijk OpenProvider. De .nl-domeinen blijven bij de SIDN.


Deze verhuizing gaat in de komende maanden plaatsvinden. Wij proberen iedereen hierover zo goed mogelijk vooraf te informeren. Hieronder vind je ook antwoord op veel voor komende vragen. 


Wanneer vinden de verhuizingen plaats?

De verhuizing van de domeinen vind plaats tussen 15 juni 2015 en 1 oktober 2015.


Ik krijg e-mail van info@provider.nl. Hoe komt dat?

Provider B.V. is ons moederbedrijf. Via dat bedrijf worden alle domeinen vastgelegd. Het klopt dus dat je sommige mails van info@provider.nl krijgt.


Ik heb een mail ontvangen van info@provider.nl dat ik mijn e-mailadres moet verifiëren. Is dat verplicht?

Voor het registeren van gTLD's, dus domeinen die niet aan landen zijn gekoppeld, is deze verificatie sinds 1 september 2014 verplicht. Hiermee wordt gecontroleerd op de houder (eigenaar) van een domein ook echt bestaat. Wij verzoeken je deze verificatie zo snel mogelijk te voltooien.


Ik wil mijn domein opzeggen. Geldt hiervoor nu een andere procedure?

Nee. Je kunt je domein opzeggen door contact op te nemen met onze klantenservice via het ticketsysteem. Let erop dat wij alleen opzeggingen kunnen verwerken van contactpersonen die in ons klantsysteem bekend zijn.


Ik wil mijn domein verhuizen . Geldt hiervoor nu een andere procedure?

Nee. Als je je domein naar een andere provider dan ons wilt verhuizen, geef dit dan aan via het ticketsysteem. Je ontvangt dan van ons de verhuiscode. Je kunt het domein dan naar een andere provider verhuizen.


Wat is de invloed van de verhuisblokkade van internationale domeinen?

Voor .com, .net, .org, info en .biz domeinen geldt een verhuisblokkade. 60 dagen na een verhuizing kan een domein niet opnieuw verhuizen. Die regels zijn hier ook van toepassing. In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat wij jouw domein verhuizen en jij daarna niet alsnog naar een andere provider kan. Je kunt wel direct de nameservers van je domein door ons laten aanpassen zodat je bij je nieuwe leverancier aan de slag kunt.


Heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op!

Login or Signup to post a comment