Waarmee kunnen wij je helpen?
Start a new topic
Solved

[1 februari 2016] Meedere server niet bereikbaar door hardware storing

Geplaatst op 1 februari 2016 om 8.30u


Er is op dit moment een storing in de hardware van meerdere servers. Hierdoor zijn een aantal webservers offline en dus kan je website offline zijn. De webmail server ook niet bereikbaar. Wij werken aan een oplossing. In mijn.vip.nl kun je zien of jouw site door deze storing is getroffen de site aan te klikken in het domeinoverzicht.  


Update 8.45u - Ondertussen zijn veel sites weer online. Er waren drie fysieke servers getroffen waarvan er twee weer online zijn. De laatste fysieke server wordt nu opnieuw gestart.


Update 9.15u - De laatste server is ook weer online. Helaas is er een reboot nodig voor de servers die als eerst weer online zijn gekomen. Daar zijn we nu mee bezig. 


Update 9.30u - Er is ook een herstart van onze mailservers nodig. Dit kan een tijdelijke verstoring veroorzaken in de bereikbaarheid van de mailservers. Er gaat geen mail verloren. 


Update 10.00u - We zijn bezig met het herstarten van de laatste server. De meeste websites zijn weer online. De mailservers zijn inmiddels weer volledig bereikbaar (behalve de webmail). 


Update 11.00u - Alle servers zijn weer online. De storing is verholpen.