Waarmee kunnen wij je helpen?
Start a new topic
Solved

[16 september] Mail niet bereikbaar

Momenteel ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailprogramma's mislukte inlogpogingen weergeven. De mail zelf zal wel aankomen en in de mailbox komen, alleen het benaderen hiervan wordt verhinderd. Om 11:15 volgt een update.


[16 september 15:15u] Dit probleem is afgemeld. Vertraging in de mail wordt nog behandeld en updates vind je hier.

[16 september 11:15u] De servers die gebruikt worden voor het aanmelden zijn herstart en we zien dat de problemen gestaag afnemen. We houden het verkeer in de gaten.