Waarmee kunnen wij je helpen?
Start a new topic
Solved

[17 september] Mail niet bereikbaar

Momenteel ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailprogramma's mislukte inlogpogingen weergeven.

Ook krijgen wij meldingen van klanten dat het inloggen op de webmail een lege mailbox geeft.


Wij zijn hard bezig met het onderzoek en komen om 15:00 op zijn vroegst met een update.


[17 september 15:00u] Dit probleem is afgemeld. Vertraging in de mail blijft een probleem en daar wordt aan gewerkt. Updates vind je hier.