Binnen je WebsitePanel heb je de mogelijkheid om specifieke taken in te plannen die het systeem automatisch uitvoert. Je hoeft dan niet zelf wekelijks een backup te maken, maar je kunt dit voortaan bijvoorbeeld elke maandag om 23:00 laten plaatsvinden.

Een nieuwe taak inplannen binnen je WebsitePanel

Je kunt maximaal 3 taken gelijktijdig in je WebsitePanel beheren. Je kunt geen nieuwe taken toevoegen tot een oude taak is verwijderd. Het inplannen van een nieuwe taak doe je eenvoudig via je WebsitePanel door de volgende stappen te doorlopen.

  • Log in op je WebsitePanel en klik op 'Geplande Taken'

  • Klik op 'Nieuwe Taak'

Op de nieuwe pagina die je nu ziet kun je verschillende details invullen met betrekking tot de taak. In de tabel hieronder wordt kort uitgelegd wat waarvoor dient.

Optie Omschrijving
Taak Naam Hier geef je een naam aan de taak *
Taak Type Hier selecteer je de functie van de taak **
Taak Parameters Hier kun je het tijdstip en de interval instellen dat de taak wordt uitgevoerd
Ingeschakeld Hier kun je aangeven of je de taak actief wilt gebruiken
Prioriteit Hier kun je aangeven met welke prioriteit de taak moet worden uitgevoerd
Maximale uitvoertijd Hier kun je aangeven na hoeveel tijd de taak moet worden afgebroken als er iets mis gaat

* Geef een goede naam aan de taak zodat je deze makkelijk terug kunt vinden!
** De omschrijving van de functies vind je verderop in deze handleiding

Klik daarna op 'Opslaan'. Je hebt nu een nieuwe taak aangemaakt. Deze zal conform de taak parameters worden uitgevoerd op de eerstvolgende interval.

Uitleg taak typen binnen je WebsitePanel

Aan de hand van tabellen worden de verschillende taak typen uitgelegd, het zijn er vijf in totaal.

Backup database

Met deze taak voer je een automatische backup uit van je database op de ingevoerde interval.

Optie Omschrijving
Database Type Selecteer hier MySQL 5.0
Database Naam Voer de naam van de database in waarvan je een backup wilt maken
Folder Backup Voer de map in waar je de backup wilt bewaren op de server
Backup Bestandsnaam Voer de naam in van de backup *
Backup inpakken (ZIP) Geef aan of je de backup wilt comprimeren

*Als je maar één backup wilt bewaren hoef je niet met variabelen te werken. Als je [datum] of [tijd] gebruikt binnen de naam dan wordt er elke keer een nieuw bestand aangemaakt met deze variabele in de naam.

Controleer website beschikbaarheid

Met deze taak kun je automatisch controleren of je website beschikbaar is. Dit werkt het beste met een interval instelling. Wij raden je aan om een minimale interval van 5 minuten aan te houden. Stel dat je website offline is ontvang je anders veel mail, en zal je functionaliteit automatisch geblokkeerd worden.

Optie Omschrijving
Send message if Geef hier de criteria aan wanneer je een bericht wilt ontvangen *
URL Voer de url naar je website in die je wilt controleren
Toegangs Gebruikersnaam niet nodig
Toegangs Wachtwoord niet nodig
E-mail van Het adres waarvan je het bericht wilt verzenden (moet bestaan)
E-mail aan Het adres waar je het bericht wilt ontvangen
E-mail onderwerp Het onderwerp van je bericht
Mail Body Het bericht zelf, je kunt hier werken met [url], [message] en [content]

*Je hoeft hier alleen gebruik te maken van [Reactie inhoud bevat geen]. Vul daar in: 200.

Verstuur bestanden via FTP

Met deze taak kun je één bestand per taak versturen. Er staat 'bestanden', maar je hebt enkel de mogelijkheid om 1 bestand per taak te versturen.

Optie Omschrijving
Space-bestand Geef hier het volledige pad op naar het te versturen bestand
FTP Server Voer de FTP server in waar je naartoe wilt verzenden
FTP Gebruikersnaam Gebruikersnaam voor je FTP account dat gaat ontvangen
FTP Wachtwoord Wachtwoord voor je FTP account dat gaat ontvangen
FTP Map De doelmap op de ontvangende FTP server

Hostingruimte bestanden inpakken (ZIP)

Met deze taak kun je op de ingestelde interval automatisch bepaalde mappen laten inpakken in een ZIP bestand.

Optie Omschrijving
Space-bestand: Geef hier het volledige pad op naar de in te pakken map
ZIP-bestand: Voer de locatie en naam van het te maken ZIP bestand in

Verstuur e-mail notificatie

Met deze taak kun je op de gekozen interval een standaard bericht versturen. Deze functie is overbodig omdat je hier geen variabelen aan kunt koppelen, we leggen deze functie dan ook niet uit.

Taken overzicht binnen je WebsitePanel

In het taken overzicht zie je informatie over een bestaande taak.

Optie Omschrijving
Taak Naam Naam van de taak
Gepland De gekozen interval
Volgende keer uitvoeren Wanneer de taak opnieuw wordt uitgevoerd
Vorige keer uitgevoerd Wanneer de taak voor het laatst is uitgevoerd
Status Of de taak nu draait
Laatste Resultaat Toont informatie over de laatste keer dat de taak is uitgevoerd.

Taken verwijderen binnen je WebsitePanel

Taken kun je ook eenvoudig verwijderen via het WebsitePanel. Selecteer de taak in het overzicht door op de naam te klikken. In het nieuwe venster hoef je nu alleen op 'Verwijder' te klikken.