Waarmee kunnen wij je helpen?

Hosts file aanpassen in Windows

Er zijn verschillende redenen waarom je de hosts file binnen Windows aan zou willen passen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je bezig bent met het verhuizen van je website van provider A naar provider B, en je de site alvast wilt testen in de nieuwe hostingomgeving. Met de volgende stappen kun je jouw hosts file aanpassen.

Stap 1

De hosts file openen 

Open het Start Menu van je computer en ga naar de map 'Bureau-accessoires'. Klik met de rechtermuisknop op Kladblok en kies 'Als administrator uitvoeren'.

handleiding hosts file windows 1

In kladblok klik je op Bestand, gevolgd door Openen.

handleiding hosts file windows 2

Navigeer naar 'C:\Windows\System32\Drivers\Etc'. In deze map vind je het bestand 'hosts'. Je ziet dit bestand pas als je rechts onder de optie 'Alle bestanden (*.*)' selecteert.

handleiding hosts file windows 3


Je ziet nu het lege hosts bestand. Het kan zijn dat hier al bepaalde regels instaan, deze hoef je niet te verwijderen.

handleiding hosts file windows 4


Stap 2

De hosts file aanpassen 

Voeg de regel toe die je van de support medewerker heeft gekregen. Deze bestaat uit het nieuwe IP adres met daarachter twee varianten van je domein naam. De verschillende onderdelen zijn gescheiden door één spatie, zoals te zien is in dit voorbeeld:


Klik op ‘Bestand’, gevolgd door ‘Opslaan’ om je wijzigingen op te slaan. Je kunt Kladblok nu veilig afsluiten.

Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op