Waarmee kunnen wij je helpen?

Hosts file aanpassen op mijn Mac

Er zijn verschillende redenen waarom je de hosts file op je Mac aan zou willen passen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je bezig bent met het verhuizen van je website van provider A naar provider B, en je de site alvast wilt testen in de nieuwe hostingomgeving. Met de volgende stappen kun je jouw hosts file aanpassen.

Stap 1: De hosts file openen 

Klik de toetsen CMD+SPATIE om de spotlight zoekbalk te openen. Typ hier 'terminal' en klik vervolgens op ENTER. In de terminal voert u het volgende commando in: 


sudo open -e /private/etc/hosts


Voer het wachtwoord van uw Mac in en er wordt een texteditor geopend waar u de aanpassingen in kunt maken. 


Stap 2: De hosts file aanpassen 

Voeg de regel toe die je van de support medewerker heeft gekregen. Deze bestaat uit het nieuwe IP adres met daarachter twee varianten van je domein naam. De verschillende onderdelen zijn gescheiden door één spatie.

0.0.0.0 www.facebook.com


Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op