Wanneer je betaalt via automatische incasso, dan wordt het openstaande bedrag automatisch van je rekening afgeschreven. Dit gebeurt ongeveer 7 dagen na de factuurdatum. Mocht het onverhoopt niet lukken om het bedrag automatisch van je rekening af te schrijven, dan kan dit twee oorzaken hebben:


Onjuist rekeningnummer


Wij verzoeken je om het juiste rekeningnummer aan ons door te geven. Dit kun je doen door contact op te nemen met onze supportdesk.

Je kunt je rekeningnummer ook zelf wijzigen via het online klantenportaal.Saldo niet toereikend


Het is ook mogelijk dat je saldo niet toereikend is het op het moment dat wij het openstaande bedrag willen innen. 


Wanneer een automatische incasso mislukt, ontvang je van ons een e-mail. In deze e-mail wordt het openstaande bedrag vermeld, alsmede de te nemen stappen. Je kunt het openstaande bedrag overmaken op het rekeningnummer NL15RABO0157890856 ten name van VIP Internet, onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer. Ook kun je gebruik maken van de iDeal link die in de e-mail is toegevoegd.