Waarmee kunnen wij je helpen?

Wat zijn cronjobs?

Een cronjob of crontab is een gepland commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert. Cronjobs worden zowel in Unix-achtige systemen als Linux, BSD en Apple Macintosh gebruikt, als ook op Windows servers. 


Vaak worden cronjobs gebruikt voor het ophalen van de e-mail, het verzenden van e-mail of het controleren op updates. Als een cronjob op een (web)server wordt gebruikt is dat vaak om een back-up te maken van een database, een PHP of perl script aan te roepen of een servercommando uit te voeren. Het is niet mogelijk om zelf cronjobs in te stellen via het control panel. Wil je een cronjob instellen dan kun je daarvoor een verzoek indienen bij onze klantenservice.


Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op