Waarmee kunnen wij je helpen?

Voorwaarden website

Wanneer je een website bij VIP Internet wilt gaan hosten, dan ben je gebonden aan een aantal restricties. Het hosten van misleidende of discriminerende websites is niet toegestaan. Websites die in strijd zijn met openbare orde en goede zeden worden eveneens niet geaccepteerd door ons.


Naast deze restricties is het van belang dat de algemene voorwaarden van VIP Internet worden nageleefd.  

Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op