Er wordt door ons uiterst zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgegaan. Je persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Registratiegegevens

 

Wanneer je een domeinnaam aanvraagt dan word je gevraagd enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden vervolgens gedeeltelijk of geheel getoond in de zogenaamde Whois-gegevens van de domeinregistratie. Whois-gegevens zijn openbaar. Dat wil zeggen dat wanneer iemand op zoek gaat naar de gegevens van je domein, deze gegevens deels of geheel opvraagbaar zijn via de database van de registrerende instantie (ook wel registry genoemd). De volgende gegevens kunnen via de Whois opvraagbaar zijn:

  • Domeinnaam
  • Status (bijv. actief of in quarantaine)
  • Naam houder (m.u.v. .be en .eu als een domeinnaam op naam van een particulier is geregistreerd)
  • E-mailadres administratieve contactpersoon
  • Registrar (provider waarbij het domein door de houder is geregistreerd. VIP Internet is een voorbeeld van een provider.)
  • E-mailadres technische contactpersoon
  • Domeinnaam servers (DNS)
  • Datum registratie

Het verschilt per registry welke gegevens er opvraagbaar zijn via een Whois-lookup. Diverse registries bieden de mogelijkheid om bepaalde gegevens tegen betaling niet langer zichtbaar te maken. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met onze support desk.