In enkele gevallen is het voor ons nodig om extra verificatie te doen bij bepaalde aanvragen. Dit kan onder andere voorkomen bij:


  • Wijzigen van contact e-mailadres van een account
  • Aanvragen verhuizing zonder verhuiscode
  • Houderoverdracht van domeinen


Wij vragen je dan een kopie van je identiteitsbewijs toe te zenden. Dit kan een paspoort, ID-bewijs of (Nederlands) rijbewijs zijn. Wij adviseren hiervoor de mobiele app KopieID te gebruiken, gemaakt door de Rijksoverheid. Hieronder vind je de downloadlinks voor je mobiele telefoon