.CO.UK domeinnaam


.CO.UK is de landextensie van domeinnamen van het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland). Deze domeinnaam-extensie wordt normaliter gebruikt door bedrijven die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen kan .CO.UK domeinnamen registreren. 


Er geldt een minimaal aantal karakters van 2. Het maximaal aantal karakters is 37. Domeinen mogen niet beginnen of eindigen met een streepje ("-").

De registratietermijn van een ..co.uk-domeinnaam is 2 jaar.


Ten tijde van registratie van een .co.uk domein dienen er minimaal 2 nameservers te worden opgegeven.

Specificaties .CO.UK


Minimale registratie periode

2 jaar
Minimale lengte 3 karakters
Verhuizing JA mits eigenaar
Verhuizing met overdracht JA mits akkoord beide houders
Domein lock NEE
Autorisatiecode NEE
Houdergegevens wijzigen NEE
Adresgegevens wijzigen JA
Nameservers wijzigen JA
DNS wijzigen JA
Vereist lokale aanwezigheid NEE

Overige informatie voor .CO.UK domeinnamen

Om een .CO.UK domeinnaam te verhuizen is het noodzakelijk dat je na het bij ons indienen van de verhuizing contact opneemt met de huidige provider van je .CO.UK domeinnaam. Zij dienen de zogeheten 'ISP-Tag' te veranderen naar "OPENPROVIDER-NL". Wanneer deze wijziging is doorgevoerd door je huidige provider zal het .CO.UK domein direct verhuizen.


Wanneer een .CO.UK domeinnaam niet wordt verlengd, zal deze 2 dagen voor het aanbreken van de einddatum worden opgeheven.