.NL domeinnaam


.NL is de landextensie van Nederland en kan door iedereen geregistreerd worden.

Specifieke voorwaarden voor .NL domeinnamen


Er geldt een minimaal aantal karakters van 2. Het maximaal aantal karakters is 63. Zuiver numerieke domeinen zijn toegestaan.
Domeinen mogen niet beginnen of eindigen met een streepje ("-")


De uitgevende instantie van .NL stelt als voorwaarde dat de geregistreerde domeinnamen niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.


Het doorvoeren van een houderwijziging voor een .NL domeinnaam is kosteloos.


Specificaties .NL


Minimale registratie periode

1 jaar
Minimale lengte 2 karakters
Verhuizing JA mits eigenaar
Verhuizing met overdracht JA mits akkoord beide houders
Domein lock NEE
Autorisatiecode JA
Houdergegevens wijzigen JA
Adresgegevens wijzigen JA
Nameservers wijzigen JA
DNS wijzigen JA
Vereist lokale aanwezigheid NEE

Overige informatie voor .NL domeinnamen


Een verhuizing kan realtime worden uitgevoerd. 


Na opzegging wordt op de dag van verloop het domein in quarantaine geplaatst voor 40 dagen. Het domein kan enkel door de eigenaar uit quarantaine gehaald worden.