.NAME domeinnaam


.NAME is een Generiek Top Level Domein. Deze extensie wordt veelal gebruikt door personen die een domeinnaam voor hun eigen naam vast willen leggen.


Er geldt een minimaal aantal karakters van 2. Het maximaal aantal karakters is 63.
Zuiver numerieke domeinen zijn toegestaan. Domeinen mogen niet beginnen of eindigen met een streepje ("-")


Specificaties .NAME


Minimale registratie periode

1 jaar
Minimale lengte 3 karakters
Verhuizing JA mits eigenaar
Verhuizing met overdracht JA mits akkoord beide houders
Domein lock JA
Autorisatiecode JA
Houdergegevens wijzigen JA
Adresgegevens wijzigen JA
Nameservers wijzigen JA
DNS wijzigen JA
Vereist lokale aanwezigheid NEE

Overige informatie voor .NAME domeinnamen


Een .NAME domein wordt 44 dagen voor het verstrijken van de registratieperiode automatisch vernieuwd en verlengd voor 1 jaar.


Zodra de verhuizing aangevraagd is wordt er een e-mail naar de houder van het domein gestuurd. De houder dient in deze e-mail de aanvraag voor verhuizing goed te keuren middels een link in deze e-mail. Zodra de aanvraag is goedgekeurd wordt de huidige provider van het .NAME domein hiervan op de hoogte gesteld. 

De provider waar het domein vandaan verhuisd wordt verzendt eveneens een e-mail naar de houder van het domein. De houder kan dan nog de verhuizing afwijzen. 

Als de houder de verhuizing niet afkeurt, wordt het .NAME domein binnen 5 dagen verhuisd.