.CC domeinnaam


Het .CC-domein is de landextensie van de Cocos eilanden. Een .cc-domeinregistratie is een populair alternatief voor de .com domeinextensie.

Iedereen kan een .CC-domeinnaam registreren.


Er geldt een minimaal aantal karakters van 2. Het maximaal aantal karakters is 63. Zuiver numerieke domeinen zijn toegestaan.
Domeinen mogen niet beginnen of eindigen met een streepje ("-")


Specificaties .CC

Minimale registratie periode

1 jaar
Minimale lengte 3 karakters
Verhuizing JA mits eigenaar
Verhuizing met overdracht JA mits akkoord beide houders
Domein lock JA
Autorisatiecode JA
Houdergegevens wijzigen JA
Adresgegevens wijzigen JA
Nameservers wijzigen JA
DNS wijzigen JA
Vereist lokale aanwezigheid NEE

Overige informatie voor .CC domeinnamen


.CC domeinen kunnen niet worden verhuisd binnen 60 dagen na registratie. Voordat er een verhuizing van een .CC-domeinnaam plaats kan vinden is het noodzakelijk dat de domeinhouder beschikt over de autorisatiecode van het domein. Deze code moet beschikbaar worden gesteld door de huidige provider. 

Daarbij moet de status van het domein toelaten om verhuisd te worden. Is de status HOLD of REGISTRAR-LOCK dan kan de .CC-domeinnaam niet verhuisd worden. Neem contact op met je huidige provider teneinde deze status te wijzigen. Een verhuizing moet binnen 5 dagen door de huidige houder bevestigd worden met een email confirm link. Dit bericht wordt na aanvraag van de verhuizing via onze website per e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de domeinhouder.


Wanneer een .CC-domeinnaam wordt opgeheven of niet verlengd zal deze 44 dagen na het verstrijken van de einddatum worden vrijgegeven voor registratie door derden.