Je kan de Plesk services beheren door in te loggen op je admin-omgeving, de gegevens hiervan zijn gemaild bij het opleveren van de server.


Om inzicht te krijgen tot de services kies je aan de linkerkant van het panel onder het kopje "Serverbeheer" voor "Hulpprogramma's en instellingen". 

Er opent nu een scherm met meerdere kolommen. Hier zoek je wederom naar het kopje "Serverbeheer" en kies je voor "Beheer diensten". 

Hier zie je een lijst met alle services die beheert kunnen worden in Plesk. Je kan services starten door op de groene knop te klikken. De rode knop zal de service stopzetten en de gele knop kan gebruikt worden om een service opnieuw te starten wanneer deze niet meer reageert.