Het kan zijn dat jouw instellingen in het Nederlands staan, volg in dit geval de afbeeldingen.


Je kan de Plesk backups beheren door in te loggen op je admin-omgeving.


Ga naar de "Tools & Settings" pagina.


Er opent nu een scherm met meerdere kolommen. Hier zoek je naar het kopje "Tools & Resources" en kies je voor "Backup Manager".


Er verschijnt een overzicht met de gemaakte backups. Deze worden al ingesteld opgeleverd, maar kunnen door jou gewijzigd worden mocht je op een ander moment de backup willen laten draaien. 


Klik op "Schedule" als je het schema van backups wilt aanpassen.


Hier heb je de optie om de tijd aan te passen en hoelang je de backups wilt houden. Stel dit naar wens in en klik op apply.

Let op dat je incremental op weekly laat, anders wordt er elke dag een volledige backup gemaakt in plaats van enkel de wijzigingen en zit je opslag snel vol. 


Mocht je hier tegen problemen aanlopen kan er contact worden opgenomen met de servicedesk.