Het kan zijn dat jouw instellingen in het Nederlands staan, volg in dit geval de afbeeldingen.


Je kunt de Plesk backups beheren door in te loggen op je admin-omgeving.


Ga naar de "Tools & Settings" pagina.


Er opent nu een scherm met meerdere kolommen. Hier zoek je naar het kopje "Tools & Resources" en kies je voor "Backup Manager".


Er verschijnt een overzicht met de gemaakte backups. Deze worden automatisch op een bepaald tijdstip opgeleverd, maar dit tijdstip kan door jou gewijzigd worden mocht je op een ander moment de backup willen laten draaien. 


Klik op "Schedule" als je het schema van backups wilt aanpassen.


Hier heb je de optie om de tijd aan te passen en hoelang je de backups wilt houden. Stel dit naar wens in en klik op Apply.

Let op dat je 'Perform full back backup' op 'Weekly' laat, anders wordt er elke dag een volledige backup gemaakt en zit je opslag snel vol. 


Mocht je tegen problemen aanlopen, dan kun je contact opnemen met de servicedesk.