Je kan de Plesk backups terugzetten door in te loggen op je admin-omgeving.


Om inzicht te krijgen tot de backups kies je aan de linkerkant van het panel onder het kopje "Serverbeheer" voor "Hulpprogramma's en instellingen".


Er opent nu een scherm met meerdere kolommen, hier zoek je naar het kopje "Hulpprogramma's & middelen" en kies je voor "Reservekopieën beheren".


Nu zie je een overzicht met beschikbare backups; je kiest hier de datum van de backup die je terug wilt zetten. 


Je kiest bij "Soort objecten om terug te zetten" het onderdeel waarvan je de backup terug wilt zetten. Dit kan bijv. een database zijn, maar ook een klant welke je per abuis volledig hebt verwijderd. 


Wanneer alles goed staat kan je onderaan op "Terugplaatsen" klikken en zal de backup terug gezet worden. Dit kan een tijdje duren Je kan ervoor kiezen een email te ontvangen wanneer dit klaar is.