Soms kan het gewenst zijn dat er e-mailberichten worden opgeslagen zodat er weer ruimte vrij komt op de server.

Dit is eenvoudig te bewerkstelligen met de archief optie van Outlook 2016.


Stap 1: Selecteer een bericht in uw Postvak IN of een andere map om dit te archiveren door erop te klikken.


Stap 2: Klik op de knop Archiveren in de groep Verwijderen, in het bovenstaande menu:


Stap 3: Het e-mailbericht is nu verplaatst naar de Archiefmap. 

Indien u perrongelijk een verkeerde e-mail heeft gearchiveerd dan kan deze eenvoudig worden teruggeplaatst door hem te selecteren en te slepen naar de desbetreffende map.