Plesk heeft de mogelijkheid om een webmail applicatie te gebruiken voor e-mailaccounts welke u beheert op uw VPS. U kunt een webmail applicatie instellen binnen Plesk door de volgende stappen te volgen:

U logt in op uw Plesk panel, vervolgens gaat u naar het domein waar op u webmail wilt activeren. Klik op ‘Mail-instellingen’:U krijgt de volgende opties in beeld:


Op deze pagina kunt u een webmail applicatie kiezen.


Nadat u deze stappen heeft doorlopen, dient er een DNS record in de DNS van het betreffende domein aangemaakt te worden en deze ziet er als volgt uit:


Subdomein: webmail

Type: A

Prio: Geen

TTL: 3600

Adres: Het IP-adres van uw VPS


Zodra u dit record heeft toegevoegd, kunt u de webmail te benaderen via de volgende URL http://webmail.uwdomeinnaam.nl.