Waarmee kunnen wij je helpen?

Met een Unmanaged VPS ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de VPS, het onderhoud, en content op de server. Misbruik van de server leidt tot het (tijdelijk) afsluiten van je server.

Onder misbruik wordt het volgende verstaan:

- Het versturen van phishing e-mails

- Het versturen van spam e-mails

- (D)DOS aanvallen

- Het verspreiden of plaatsen van malware

- Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend content op de website tonen of verspreiden

- Hyperlinks, torrents of verwijzingen op de website hebben met materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten

- Content of beeldmateriaal dat de grenzen van de wet overtreedt


Bij eigen of extern misbruik en het niet opvolgen van abuse meldingen, wordt de toegang tot de server ontnomen. De server wordt ook direct offline gehaald.

Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op