Waarmee kunnen wij je helpen?

Inloggen in Plesk-omgeving via mijn.vip.nl

Let op: deze handleiding is enkel van toepassing op klanten van voor 2020 met uitzondering van oud-Reviced klanten.


Stap 1: navigeer naar mijn.vip.nl, hier tref je het onderstaande loginscherm aan:

Stap 2: login met de desbetreffende gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staat opgenomen in de oorspronkelijke registratie e-mail die je van ons ontving ten tijden van de klant registratie.


Stap 3: eenmaal aangekomen in het klantenportaal, tref je het aantal actieve domeinen en diensten aan. Klik hier op het desbetreffende Cloud Hosting account , wij willen namelijk inloggen in het hosting-pakket op de Plesk-server:
Stap 4: nu opent het zogenaamde SiteAdmin overzicht, hier klik je op de knop Beheren in Plesk.

Je wordt nu doorgestuurd naar het hostingpakket op de Plesk-server:

Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op