Waarmee kunnen wij je helpen?

Inloggen in Plesk-omgeving via klanten.vip.nl

Inloggen in Plesk-omgeving via klanten.vip.nl

Let op: deze handleiding is enkel van toepassing op klanten die reeds toegang hebben tot klanten.vip.nl. Dit is relevant voor oud-Reviced klanten alsmede nieuwe klanten en gemigreerde klanten.


Stap 1: navigeer naar klanten.vip.nl, hier tref je het onderstaande loginscherm aan:
Stap 2: login met het debiteurennummer beginnend met de D.


Stap 3: eenmaal aangekomen in het klantenportaal, tref je het aantal actieve domeinen en diensten aan. Klik hier op Hostingaccounts, wij willen namelijk inloggen in het hosting-pakket op de Plesk-server:
Stap 4: selecteer het hostingpakket in het overzicht aan de rechterzijde van de pagina, in ons voorbeeld gaat het om het hostingpakket van viphandleidingen.nl. Klik vervolgens op de knop Inloggen controle paneel in het naastgelegen venster.

Er opent nu een nieuw tabblad waarin het hostingpakket op de Plesk-server wordt weergegeven:

Niet gelukt of toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op